Mobile menu

                                     

100kV穿透式電子顯微鏡(JEOL 100CX 2)

100kV穿透式電子顯微鏡(JEOL 100CX 2)

技術員:

陳學人

連絡電話:

02-33661348

所在位置:

工綜122-3

特性:

可進行材料試樣微區影像分析,包含收集明視野像、暗視野像、電子繞射圖樣。

操作規定:

除可與助教預約外,若取得100CX使用執照者可以自行操作
(取得方式:擁有TEM上機9小時以上者皆可報考100CX自行操作執照,通過者可自行操作)