Mobile menu

                                     

112大東樹脂獎學金申請-10月16日止

會員評等:  / 0

112學年度大東樹脂化學股份有限公司獎學金申請,相關文件請詳閱附件檔。

有意申請者請於112年10月16日(一)前,將申請資料送至系辦,謝謝。

生輔組公告網址:https://advisory.ntu.edu.tw/CMS/ScholarshipDetail?id=7312