Mobile menu

                                     

111學年度毛氏獎學金開放申請 111年9月15日前

會員評等:  / 0

(111)學年度『毛氏獎學金』申請相關規定與文件,如下:

1. 該獎學金申請資格為(1)本院大學部二年級以上學生均得申請(110學年度非持本校成績或休學或缺一學期GPA成績者不得申請)(2)前一學年學業平均成績GPA3.38以上,無一科不及格且無不良紀錄者(請附成績證明及獎懲證明) (3)不得兼領其他公費。(詳如附件-獎學金設置要點及學校生輔組通知)

2. 申請文件為校內用申請表(如附)、同意切結書(如附)、本校前一學年學業操行成績單與名次證明正本及獎懲紀錄證明正本(詳如附件-獎學金設置要點)

3. 請於9/15前將申請文件送院系辦整送院

4. 未能提出所有必繳文件者請勿提出申請。