Mobile menu

                                     

博士班

108學年度博士班入學考口試場次表及口試投影片之注意事項

會員評等:  / 0

閱讀全文:108學年度博士班入學考口試場次表及口試投影片之注意事項

106年度博士班入學口試場次及注意事項公告

會員評等:  / 0

 

閱讀全文:106年度博士班入學口試場次及注意事項公告

106年招生

會員評等:  / 0

報名相關資訊請上"國立臺灣大學 106 學年度博士班招生 網路報名系統"查閱。 

閱讀全文:106年招生

104年招生資料,相關規定請見招生簡章

會員評等:  / 0

閱讀全文:104年招生資料,相關規定請見招生簡章