Mobile menu

                                     

賀!恭喜段維新教授榮獲第十二屆國家新創獎

會員評等:  / 0

國立臺灣大學材料系段維新教授的研究團隊與長庚紀念醫院賴伯亮醫師的研究團隊合作,競逐今年國家新創獎,

在眾多學研單位的競爭中,獲第十二屆國家新創獎的殊榮,獲獎的內容為「創新之可分解吸收骨填充材」

20160108