Mobile menu

                                     

賀!本系大阪大學交換生林君郁同學獲獎

會員評等:  / 0

賀!

本系大阪大學的交換生林君郁,在交換期間獲獎(如附件),

是大阪大學得到此獎唯一的外國學生。

附件:
Download this file (topics_150629.pdf)topics_150629.pdf65 kB