Mobile menu

                                     

106年度博士班入學口試場次及注意事項公告

會員評等:  / 0

 

 

口試日期:106年5月1日(星期一)

口試地點:工學院綜合大樓,請各考生依口試時程表所列考試時間地點應考

口試方式:口試時間30分鐘 (15min簡報+15min問答)

 

其餘詳情請查閱附件內容

附件1:"106-博班入學考-口試場次表-網路版.pdf"

附件2:"博士班入學口試投影片之注意事項.pdf"