Mobile menu

                                     

賀!本系高振宏實驗室楊挺立同學榮獲中技社103年度「科技獎學金」

會員評等:  / 0

恭賀 高振宏教授實驗室 楊挺立同學,榮獲中技社103年「科技獎學金」獎為財團法人中技社獎勵大學院校於各科學領域表現優異學生設立之獎學金。