Mobile menu

                                     

113年7月21日(星期日)總配饋線停電通知

會員評等:  / 0
佳 

113年7月21日(星期日)總配饋線停電通知-停電範圍  舊數館與工綜館

停電時間
113年 7 月 21 日 星期 日 ) 06 00 起至
113年 7 月 21 日 星期 日 17 00 止
(提前完工,提前復電)

 詳情情詳閱附件