Mobile menu

                                     

謹定113年5月29日(星期三)上午8時50分起實施 113年全校各系所實驗室環安衛訪視(檢查)

會員評等:  / 0
佳 

本校環安衛中心謹定113年5月29日(星期三)上午8時50分起實施


113年全校各系所實驗室環安衛訪視(檢查),依往例工學院12系所單位中
抽出6個系所受檢,故請材料系各實驗室檢查當日,上午8時50分須指派一名學生
開門受檢,檢查項目如附件4,各實驗室可依各檢查項目實施
自主檢查,如有任何問題可詢問技術員謝坤州。

材料系 技術員 謝坤州 敬上(33661333)