Mobile menu

                                     

工學院英語小聚訊息|5/21(二)14:00~42 Days in the Heart of the Incas: Teaching, Machu Picchu, and Quechua Culture

會員評等:  / 0
佳 

【工學院椰林菁英計畫生活類演講】42 Days in the Heart of the Incas: Teaching, Machu Picchu, and Quechua Culture

工學院將於5月21日(週二)下午2時至3時30分邀請外文系郭舒維同學分享她在祕魯42天的海外教學,包含在孤兒院做英文教學、對當地的觀察與反思,和一些有趣(或可怕)的故事等。有興趣去南美洲的同學們不要錯過嚕~

報名連結: https://forms.gle/f8MWPbC8VbAzsbcN8