Mobile menu

                                     

因應0403花蓮地震(場所對應)

會員評等:  / 0
佳 

今日(113年4月3日)上午8時03分發生地震本校環安衛中心來信告知:

今日地震有部分實驗場所物品、實驗設備、氣體鋼瓶等墜落、傾倒,
為因應後續可能餘震,請各單位加強實驗室設備與物品的固定,
維護實驗場所安全。
因明日(4月4日)起將有連續4天假期,敬請材料系各實驗室檢查
氣體鋼瓶,實驗設備及高處物品是否有傾倒掉落,
如有此狀況,請將氣瓶固緊,高處物品取下,以維護實驗場所安全。