Mobile menu

                                     

113年大專院校學生職業安全衛生體驗營參訪活動

會員評等:  / 0
佳 

113年大專院校學生職業安全衛生體驗營參訪活動
活動目的:
為推廣國內大專院校學生具備職業安全衛生觀念,體驗優良單位職業安
全管理措施,規劃辦理體驗及參訪活動,藉由本活動提升大專院校學生
職業安全衛生知能之目標。
主辦單位:
財團法人職業災害預防及重建中心
協辦單位:
各場次之優良單位
參加對象:
全國大專院校理工相關科系學生

本活動採線上報名