Mobile menu

                                     

本校國防學研中心1/16(二)下午2:00-4:00傅慰孤將軍演講@應力所111教室,歡迎踴躍報名參加!

會員評等:  / 0

國防學研中心將於1/16(二)下午2:00-4:00邀請前空軍副總司令傅慰孤將軍至應力所演講,
講題是:偵測預警設備在飛彈防禦系統中的重要性。
報名參加:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn6ddU4MNEdW8HK-YnByNGSNHxBY-wnf-EHXXyju-yhcwn7Q/viewform。

2024-1-4 1130116-專題演講-預警系統 DM