Mobile menu

                                     

實驗場所務必辦理危害性化學品(含氣體鋼瓶)清單、化學品評估及分級管理(CCB)登錄等事宜

會員評等:  / 0
佳 

為維護校園安全,請轉知所屬實驗場所務必辦理危害性化學品(含氣體鋼瓶)清單、化學品評估及分級管理(CCB)登錄等事宜,後續臺北市政府勞動檢查處將至本校進行訪查,請查照。