Mobile menu

                                     

服務項目

會員評等:  / 2
佳 

服 務 項 目

 

 

一、TAF認證項目

 • 拉伸試驗
 • 彎曲試驗
 • 洛氏硬度試驗
 • 成分分析

二、金屬材料測試

 • 鋼筋試驗
 • 結構鋼材試驗
 • 預力鋼絞線試驗
 • 螺栓、螺帽、鑄鐵、鑄管、鍍鋅量試驗
 • 鋼鈑、焊接鋼鈑、焊接鋼管、焊材、金屬網等試驗
 • 不銹鋼鈑、不銹鋼管棒、焊接不銹鋼鈑等試驗
 • 其他金屬材料試驗
 • 輻射性

三、化學成分分析

 • 鋼鐵材料、不銹鋼、鋁合金、銅合金之成分分析。

四、電子顯微鏡

 • 顯微組織觀察(二次電子像、背向散射電子像、穿透電子明視野像、穿透電子暗視野像等)
 • 元素定性
 • 定量分析
 • 顯微結構分析
 • 線掃描(Line profile)
 • 面掃描(Mapping)  等