Mobile menu

                                     

香港中文大學研究生夏令营

會員評等:  / 0

有興趣前往香港中文大學唸博班的同學有機會參加737日在香港中文大學舉辦的研究生夏令营,材料研究是在電機系裡,特別是剛由新加坡南洋理工大轉入香港中文大學的龍禕(Yi Long)教授(我們系上薛承輝教授的朋友)希望能招收台灣的博士後及博班生。夏令营申请截止日期416日。