Mobile menu

                                     

2023聯華電子研發替代役暨預聘徵才正式開跑!

會員評等:  / 1
佳 

各位同學好~2023聯華電子研發替代役暨預聘徵才正式開跑了!

只要您為明年應屆畢業、理工領域相關科系的同學,現在投遞履歷即有機會提早加入聯華電子!
趕快手刀點擊下方「2023研發替代役暨預聘專區」或掃描QR CODE~找尋專屬於你/妳的職缺吧!
一起加入半導體的行列 U Must Come!

如有其他疑問,也歡迎隨時與我們聯繫!
E-mail: Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
Phone: 03-5782258#15157

2023 聯華電子研替預聘DM V2