Mobile menu

                                     

台電公司111學年度大學及研究所獎學金甄選 - 報名只到本週五(9/30)下午5時

  1. 甄選海報:https://reurl.cc/2mOdGv
  2. 台電公司「電力粉絲團」宣傳連結: https://reurl.cc/leOxMl

重要期程摘要(詳閱簡章:https://reurl.cc/zNkdEk)

獎學金核給金額:大學部每學期4萬元;研究所碩士生每學期5萬元;研究所博士生每學期7萬元

網路報名日期:即日起至930日下午5時止(一律採網路報名:https://reurl.cc/yMaqdD)

筆試日期:1111015()

甄選網站:https://scholarship.taipower.com.tw

111-甄選海報 V2