Mobile menu

                                     

9/30「臺灣浮動式離岸風電示範推動迫切議題論壇」

會員評等:  / 0

臺大能源研究中心訂於111930(假臺大應用力學所國際會議廳舉辦「臺灣浮動式離岸風電示範推動迫切議題論壇」,報名網址如後: https://reurl.cc/eOXlAM

(名額有限,完成報名後,將依您的E-MAIL通知結果,敬請留意收件)

220915 臺灣浮動式離岸風電示範推動迫切議題論壇 海報 V2