Mobile menu

                                     

2022東京威力科創機器人大賽

會員評等:  / 0
佳 

2022東京威力科創機器人大賽 來囉(相關簡章與規則如附件所示)
報名截止時間:2022年7月1日(五) 17點(含)前
決賽時間:2022年12月3日(六)
決賽地點:高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫
除了競賽獎金之外,錄取決賽隊伍還可領取3萬8千元的材料補助費!
累計總獎金超過百萬元!
*活動官網:http://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw/a01.html
*線上說明會-官網版:http://teltwrobotcombat.rs-event.com.tw/news0503.html
*線上說明會-雲端版:https://reurl.cc/OAEvqR
*去年(2021)決賽精華影片:https://fb.watch/cVVMfBXyeq/

2022東京威力科創機器人大賽 摺頁 正面

2022東京威力科創機器人大賽 摺頁 背面