Mobile menu

                                     

工綜館進出入動線更動(5/3起)

會員評等:  / 2
佳 

工綜大樓門禁除了南側2個靠近機械舊館施工外,所有自動門開放24小時刷卡進出

依據國立臺灣大學防疫小組通知。
即日起:取消實聯制;各館舍維持刷卡進出,不限制單一出入口。
已向工綜大樓館舍安全官報備。 即日起工綜大樓門禁除了南側2個靠近機械舊館施工外,所有自動門開放24小時刷卡進出。
防疫1號將撤除,各單位不在輪值東側大門。
避免人員忘了關門,所以東側的2個推拉門將鎖地鎖(除非工地需要會短暫開放),請走中間的電動門。

開放進出位置圖如圖所示。

1110503工粽1樓門禁開放圖


材料系 技術員 謝坤州 敬上(33661333)

------------------------------------------------------------------------------(分隔線)