Mobile menu

                                     

3月15日達興材料台大說明會

會員評等:  / 1

早上好 台大~

我們是位於中科的達興材料J上周末校園徵才都有吃到包咪畫嗎?

3/15()說明會在鄭江樓信義講堂,有提供Pizza hut個人獨享餐,還有機會抽到Foodpanda 500元美食金、airpods pro!

l   台大官網報名說明會:https://my.ntu.edu.tw/actregister/sessionView.aspx?actID=20221304_04&sesID=66

l   線上履歷投遞連結(搶先預約線場聊聊!)https://forms.gle/NpnGyqjK8TrDNX4g6

*歡迎 2022即將畢業的新鮮人 & 研發替代役 搶先投遞履歷~

l   最新職缺會在104https://www.104.com.tw/company/d0z38kg

l   更多達興人生活在Instagramhttps://www.instagram.com/daxinmat/

台大說明會02