Mobile menu

                                     

110學年度陳劉旺教授獎學金開放申請-請於9/22(三)

會員評等:  / 0

同學好

(110)學年度「陳劉旺教授獎學金」申請相關規定與文件如附件,請查

 

1. 該獎學金申請資格為(1)本校化工系、材料系、醫工系大學部二年級(含)以上學生。 (2)前一學年上、下學期學業成績平均達 80 分以上,且未受記過以上處分者。(詳如附件-獎學金設置要點)

2. 申請文件為申請書(如附)、同意切結書(如附)、前一學年成績單正本與學年名次證明正本、專題報告(詳如附件-獎學金設置要點)

3. 未能提出所有必繳文件(含專題報告等)者請勿提出申請。

系辦