Mobile menu

                                     

【聯電】研發替代役 - 台大校園面談會

會員評等:  / 0

聯電將於10/8 14:20-15:10 舉辦研發替代役說明會,當天同時也在台大/洛克廳舉辦【聯電】研發替代役 - 台大校園面談會(僅此一場)13:00~16:30,當天將有竹科/南科主管可一對一現場面談,到場投履歷將致贈精美小禮物喔

聯電將於10/8 14:20-15:10 舉辦研發替代役說明會,當天同時也在台大/洛克廳舉辦【聯電】研發替代役 - 台大校園面談會(僅此一場)13:00~16:30,當天將有竹科/南科主管可一對一現場面談,到場投履歷將致贈精美小禮物喔