Mobile menu

                                     

辦公室分流(因應疫情)

會員評等:  / 1

辦公室排班(輪值上班) 

因應疫情

辦公室採取分流上班(部分居家上班/部分到校上班)

上班情況如下圖所示(名單上的人員為有到校上班的日期)

6/2-7/6

2022-6-2-7-6分流

5/9-6/1

2022-5-9-6-1分流