Mobile menu

                                     

錢思亮獎學金

會員評等:  / 0

(109)學年度錢思亮獎學金申請相關規定如下,請參考。

 

1. 該獎學金申請資格為(1)凡國立臺灣大學二年級以上學生均得申請(2)前一學年學業等第績分GPA3.38(百分制80分)以上,無一科不及格,且無不良紀錄者。

 

2. 申請文件為申請表(如附)、同意切結書(如附)、本校前一學年成績單與名次證明、獎懲紀錄正本、國稅局全家人所得資料清單、全家人戶籍謄本正本或影本

 

3. 請各單位於110312()中午12:00前備妥申請文件送系辦彙辦。

 

4. 未能提出所有必繳文件(含國稅局全家人所得資料清單、全家人戶籍謄本)者請勿提出申請。