Mobile menu

                                     

109學年度劉錦川院士台大勵學獎助學金

會員評等:  / 0

109學年度劉錦川院士台大勵學獎助學金開始申請,

本獎助學金為鼓勵大學部學生努力向學,專心課業,發展專業潛能而設置。

申請資格:

1.     材料系大學部二年級以上學生(不含研究生)

2.     前一學年學業成績排名達全年級前20%,且未受記過以上處分者。

繳交文件

1.     申請書(附件)

2.     歷年成績單及前一學年名次證明、獎懲記錄證明。

3.     個人生涯的願景與規劃(約1000字)

4.     其他正名文件(非必要,如家境清寒證明或家庭遭遇重大變故之說明)

助學金金額:1名,新台幣2萬元。

截止日期:49日(五)前備妥相關文件送系辦。