Mobile menu

                                     

2021台灣中澤股份有限公司捐贈揭牌儀式

會員評等:  / 1

台灣中澤公司捐贈揭牌儀式

儀式與會人員
台灣中澤股份有限公司:
董事長—洪宙宏 先生、經理—毛訓武 先生、業務經理—洪晨峰 先生

台灣金屬熱處理學會:
理事長-楊玉森 先生、秘書長-吳忠春 先生

材料系教授:
謝宗霖 主任、楊哲人 教授、林新智 教授、蘇德徵 教授

2021-1-26Taiwan-Nakazawa-2

2021-1-26Taiwan-Nakazawa