Mobile menu

                                     

109年國巨公司「菁英獎學金」受理申請

會員評等:  / 0

109年國巨公司「菁英獎學金」受理申請

 國巨股份有限公司為培育被動元件領域之專業人才,獎勵優秀學子。藉由實質交流,培育與延攬菁英學子於學成後加入該公司

行列,故設立-國巨菁英獎學金辦法

申請資格與權利義務如下 (詳細辦法及申請表詳如附檔),

請自行於申請期間109年9月1至11月30日前寄送設獎單位(以郵戳為憑)。