Mobile menu

                                     

109學年度馮故教授君策先生獎助金開放申請 (109年9/8(二)下班前提交)

會員評等:  / 0

109學年度馮故教授君策先生獎助金開放申請 (109年9/8(二)下班前提交)

 

(109)學年度『馮故教授君策先生獎助金』申請相關規定與文件,請查照並配合以下事項辦理。

 

1. 該獎學金申請資格為(1)本院大學部三、四年級在學學生 (2)學業成績等第積分在3.38以上(附名次證明)  (3)無任何獎懲紀錄 (請附獎懲證明) (4) 家境清寒者。(詳如附件-獎助金管理辦法)

2. 申請文件為校內用申請表(如附)、同意切結書(如附)、歷年成績單正本及排名、並檢附操行成績表、獎懲紀錄證明正本、政府低收證明等。(詳如附件-獎助金管理辦法)

3. 請各單位於9/8()下班前將申請文件送系彙辦。