Mobile menu

                                     

109學年度毛氏獎學金開放申請 (109年9/8(二)下班前提交)

會員評等:  / 0

109學年度毛氏獎學金開放申請 (109年9/8(二)下班前提交)

 

(109)學年度『毛氏獎學金』申請相關規定與文件,請查照並配合以下事項辦理。

 

1. 該獎學金申請資格為(1)本院大學部二年級以上學生均得申請(前一學年成績非本校者請勿申請)(2)前一學年學業平均成績GPA3.38以上,無一科不及格且無不良紀錄者(請附成績證明及獎懲證明) (3)不得兼領其他公費。(詳如附件-獎學金設置要點)

2. 申請文件為校內用申請表(如附)、同意切結書(如附)、本校前一學年學業操行成績單與名次證明正本及獎懲紀錄證明正本(詳如附件-獎學金設置要點)

3. 請各單位於9/8()下班前將申請文件送系彙辦。