Mobile menu

                                     

109學年度系上獎學金申請--10月23日前

會員評等:  / 0

109學年度系上獎學金申請

同學好

109學年度系上獎學金申請如下,歡迎有興趣的同學申請

1.      王文雄教授勵學獎學金/1

2.      陸志鴻校長紀念獎學金/1

3.      郭博成教授勵學獎學金/1

申請資格

1.      材料系大學部二年級以上學生

2.      前醫學年上、下學期學業成績平均達A-以上,且未受記過以上處分者

繳交證件

1.      一般用申請書(附件)

2.      歷年成績單

獎學金金額:新台幣1萬元整。

申請截止:

1091023

系辦