Mobile menu

                                     

賀!張宸同學榮獲臺大第四屆學士論文競賽-優良獎

會員評等:  / 0
佳 

恭賀本系大學部四年級張宸同學參與臺大舉行之108學年度第四屆學士論文競賽,榮獲優良獎之殊榮。獲獎論文名稱為「以化學氣相沉積成長二硫化鉬奈米管結構 Fabrication of MoS2 Nanotubes via Chemical Vapor Deposition 」。

108學度第四屆學士論文競賽由臺灣大學教務處舉辦,競賽獎項分為學士班學生論文傅斯年獎、校長獎、院長獎及優良獎四類。張同學目前為材料系溫政彥教授實驗室之大學部專題生。

20200703-1