Mobile menu

                                     

賀!盧俊甫同學榮獲「科林論文獎」之博士論文優等獎

會員評等:  / 0
佳 

恭賀本系博士班畢業生盧俊甫同學,榮獲「科林論文獎」之博士論文優等獎。盧同學為材料系林唯芳教授實驗室之博士班畢業生。

20191226-1