Mobile menu

                                     

研究所外籍生(碩博士班)修業規定

會員評等:  / 3
佳 

研究所外籍生(碩博士班)修課規定:

外籍生若無法於本系開授之英文課程中,修足其畢業所需之學分,則亦可選修三校聯盟理工領域開授的英文課程(僅限英文課程),每學期選修之課程列表,經指導教授核定後,送課程委員會備查。

研究所外籍生(博士班)資格考:(二擇一)

方案一:

博二暑假前申請,以書面的progress report(含future research proposal)送課程委員會審核,指導教授不需列席參加,採通過不通過決定。

方案二:

外籍生亦可採用博士班一般生的資格考辦法。