Mobile menu

                                     

107學年度劉錦川院士台大材料系勵學獎學金申請(~4/10)

會員評等:  / 0

申請資格:
1.本校材料系大學部二年級(含)以上學生(不含研究生)
2.前一學年學業成績排名達全班前百分之10,且未受記過以上處分者

繳交證件:
1.一般用申請書
2.歷年成績單、名次證明表及獎懲紀錄證明
3.個人生涯的願景與規劃(約1000字)
4.其他證明文件(例如:家境清寒證明或家庭遭遇重大變故之說明)

截止日期:4月10日前備妥相關資料送系審核

詳細內容請參閱附件檔案