Mobile menu

                                     

(106)學年度錢思亮獎學金(~3/26)

會員評等:  / 0

(106)學年度錢思亮獎學金申請相關規定與文件如下,請查收。

1.獎學金申請資格為

          (1)大學部二年級以上及研究所均得申請(2)學業GPA3.38(百分制80分)以上,無不及格科目,無不良紀錄者

2. 申請文件為

          申請表(如附)、同意切結書(如附)、本校前一學年成績單與名次證明、獎懲紀錄正本、國稅局全戶所得資料清單、全戶戶籍謄本正本或影本

3. 請同學於107年3月26日(一)前備妥附件申請文件送系辦彙整送院。

4. 未能提出所有必繳文件(含國稅局全戶所得資料清單、全戶戶籍謄本)者請勿提出申請。