Mobile menu

                                     

106-2專題討論座位表

會員評等:  / 0

各位有修課的同學 

      專題討論的座位表如附件所示 :

如有沒填寫到 /想換座位 / 姓名學號有誤 的同學

請在本周 通知系辦助教吳忠穎

電話33661344

mail : Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它