Mobile menu

                                     

平安菁英教育基金會菁英獎學金(~3/16)

會員評等:  / 0

財團法人平安菁英教育基金會提供菁英(研究型)獎學金,供大學三年級(含)以上學生、碩、博士生申請,本學期(106-2)申請日期自107年2月21日起至3月16日止。大學生組20名每名6萬元、碩士生組12名每名10萬元、博士生組8名每名12萬元。獎學金實施辦法(如附件)及申請表格請至本會網站(www.elite-well.org.tw)查詢、下載。