Mobile menu

                                     

賀!莊東漢教授榮獲第二十四屆東元獎

會員評等:  / 0

恭喜莊東漢教授榮獲第二十四屆東元獎(化工/材料科技類),本次頒獎於2017/11/4由中央研究院廖俊智院長頒發八十萬元獎金及獎座。由東元科技文教基金會所設立之「東元獎」,旨於獎勵對台灣科技研發有貢獻的人士,藉此讓科技創新於社會國家發展中受到重視。設有電機/資訊/通訊科技、機械/能源/環境科技、化工/材料科技、生醫/農業科技、人文類等五大領域獎項。本屆共有六位得獎者,獲獎人採訪專輯可參閱東元獎網頁上之大會手冊或點選各別獲獎人。

相關消息可參閱:臺大校訊