Mobile menu

                                     

賀!粘立暐同學榮獲中技社105年度科技獎學金

會員評等:  / 0

恭賀本系博士班粘立暐同學,榮獲中技社105年度科技獎學金-科技研究獎中技社105科技獎學金中,「研究獎學金」為針對大學之相關理工科系優秀研究生所設之獎項、「創意獎學金」則針對從事具有綠色科技創意與潛力研究之學生,此外尚有「境外生研究獎學金」等獎項。粘同學目前為材料系薛承輝教授實驗室之博士班學生。