Mobile menu

                                     

105學年度毛氏獎學金開始申請(10/18前)

會員評等:  / 0

105學年度「毛氏獎學金」開始申請,有意申請的同學請備妥相關資料於10月18日(二)中午前送至系辦。

獎勵對象:台大法學院、工學院大學部二年級以上學生。


1. 申請書(本校一般用申請書)
2. 歷年成績單(學業、操行平均成績在80分以上,無一科不及格,無不良記錄者)