Mobile menu

                                     

105王錦焜校友獎學金開始申請(10/11前)

會員評等:  / 0

105王錦焜校友獎學金申請,詳情與申請表請參閱內文與附件。

資格:

1.材料系碩、博士班二年級以上學生
2.學業成績達80分以上
3.家境清寒者優先
4.未領其他公費及獎學金者

申請資料:

1. 申請書
2. 全戶戶籍謄本
3. 成果報告一份。依國科會結案報告格式(最少四頁)
4. 歷年成績單。(附成績排名)
5. 自傳(300字以上)
6. 104年度國稅局完稅證明
7. 其他有力申請繳學金之證明

有意申請者請於10月11日前備妥相關資料送系辦。