Professor Wei-Fang Su

Brief Personal Profile  

 

 

Education

1979 Postdoctoral Fellow, Northwestern University, Evanston, IL, USA

1978 Ph.D. University of Massachusetts, Amherst, MA, USA

 

Occupation

Distinguished Professor of Department of Materials Science and Engineering, National Taiwan University

 

Experience

1996 Professor, National Taiwan University

2015 Visiting Professor, Harvard University

2010 Visiting Professor, University of California at Santa Barbara

2004 Visiting Professor, Swiss Institute of Technology (2004)

1980-1996 Fellow Scientist, Westinghouse R&D Center

1990 Visiting Scientist, Mitsubishi Materials and Electronic Laboratory, Mitsubishi Electric Company

 

Expertise

Polymers, biomaterials, nanomaterials, organic solar cells, electronic ceramics.

    ***********************************************************************************************************************

 

Members of Laboratory

 

    Principle investigator       :     Wei-Fang Su

        Assistant                         :   Yin-Hsi Lin

        Ph.D. students                 :     Tien-Li Ma, Chieh-Ming Tsai, Jhia-Feng Li

        M.S. students                   :     Yun-Xiu Zeng, Ning Jiang, Ke-Hsin Wang, Dun-Heng Tan, Sheng-Wen Huang                        

        Research students         :    Chia-Yu Lee, Chiao-Ling Yu

        Graduated students         : 2021 Postdoctoral  ─  Damian Glowienka

                                                               Doctor  ─   Pei-Huan Lee, Shih-han Huang, Kai-Chi Hsiao

                                        Master   Yen-Chi Wang

                                                               Bachelor ─ Shao-Jiun Yang

                                 2020  Postdoctoral  ─ Tran Dinh Phuc

                                                                Master   Hung-Che Huang, Tzu-Yi Yu, Ting-Tzu WuCheng-Chang Tsai

                                                     2019   Assistant  Kuo-Yu Tian

                                                                Doctor  ─ Chien-An Chen, Chun-Fu Lu

                                                                Master   Bo-Ting Li

                                                     2018 Postdoctoral  ─ Tzu-En Lin

                                                                Doctor  ─ Meng-Huan Jao

                                                                Master   Pao-Yi Tai, Chia-Yu Lin, Yu-Kai Tseng,

                                                                Bachelor ─ Yu-Fan Chen

                                                      2017 Doctor  ─ Chun-Yu Chang

                                                                Master   Chien-Chen Cheng, Chieh-Ping Wang

                                                                Bachelor ─  Yen-Yu  Chang, Tzu-Chia Wang, Tzu-Yi Yu

                                  2016 Postdoctoral  ─Shih-Hsiang Lin

                                                                Master   Po-Chih Yang, Tse-Hsuan Lee, Kuo-Yu Tian, Chen-Hua Wang, Zhong-Yi Xu

                                                                Bachelor ─ Ray-Pern Yau

                              2015 Postdoctoral  ─Chun-Chih Ho

                                                                Doctor  ─Chin-Feng Lin

                                                                Master   Shih-Chieh Wang, Cheng-Ya Chu, Shuang-Yuan Chang, Ting Chung Kao

                              2014  Doctor  ─Yu-Chieh Tu, Shih-Hsiang Lin

                                                                Master   Shang-jung Wu, Chang-Chen Tsao, Tzu-Hsiang Shih,

                                                                Bachelor ─Kuo-Yu Tian, Chen-Hua Wang, Zhong-Yi Xu

                              2013  Doctor  ─Hsueh-Chunh Liao

                                        Master   Po-Hsuen Chen, Hsin-Chieh Tsai, Meng-Huan Jao, Chun-Yu Chang, Chien-An Chen

                                                                Bachelor ─  Shih-Chieh Wang, Chun-An Wang

                                  2012 Postdoctoral  ─ Wei-Che Yen

                                                                Doctor  ─ Seng-Hau Hsu

                                                                Master   Che-Pu Hsu, Chieh-Ming Tsai, Min-Ping Lin , Tzu-Chia Huang, Sheng-Yong Chang

                                                                Bachelor ─ Shang-Jung Wu, Yu-Tsun Shao, Yu-Cheng Cho

                                                      2011  Postdoctoral  ─ Tsung-Wei Tseng,  Ming-Chung Wu

                                                                Master   Tsung Han Lin, Yuan-Ling Chang, Yi-Chen Ho, Guan-Yao Tu, Yo-Cheng Liu

                                                                Bachelor ─ Meng-Huan Jao

                                  2010 Doctor  ─  Chien-Chih Lin, Wei-Che Yen, Yu-Ching Huang

                                                                Master    Yi  Chou, Chin-Feng Lin, Xue-Zhong Liau, Li-Wei Yin, Ying-Da Wang

                                                                Bachelor ─ Che-Pu Hsu, Chieh-Ming Tsai, Chin-Lun Tsung, Tzung-Ru Yu, Ching-Ting Wu

                              2009  Postdoctoral  ─    Ming-Chung Wu , Fang-Chi Hsu

                                                                Doctor  ─     Chun-Chih Ho,  Tsung-Wei Tseng

                                                                Master       Guo-Dong Huang, Hang Tin Lin, Jui-Hung Hsu, Yi-Jen Wu, You Chia Liao

                                                                Bachelor ─   Tsung Han Lin, Yuan-Ling Chang

                                                      2008  Postdoctoral Y. Galagan

                                                                Doctor  ─    I-Shuo Liu, Ming-Chung Wu

                                                                 Master  ─    Chen, Sharon,  Xian-Wen Liu

                                                                Bachelor ─  Yen-Jeng Chen,  Christine Ouyang, Chin-Feng Lin, Xue-Zhong Liau

                                                      2007  Postdoctoral ─  B. Pal

                                                                Doctor  ─    Chin-Min Chuang

                                                                Master  ─    Fuk-Ting Wong, Hsi-Hsing Lo, Chian-Ruei Huang

                                                                Bachelor ─   Jui-Hung Hsu, Chia-Yen Huang

                                                      2006  Master  ─    Kuo-Hsin Chang, Seng-Hau Hsu, Zhong-Shun Chen

                                                                Bachelor ─   Guo-Dong Huang, Yao-Ting Huang, Shin-Jie Wang 

                                                      2005  Master  ─    Chen-Wei Yen, Yu-Ching Huang, Wei-Che Yen

                                                                Bachelor ─  Fuk-Ting Wong, Yu-Ting Lin

                                                      2004  Master  ─   I-Hsiao Kao, Min-Tsao Yeh, Wei-Bo Lu

                                                                                    Nyet-Seong Chiw, Ming-Chung Wu

                                                      2003  Master  ─  Tzu-Jung Chen

                                                      2002  Doctor  ─  Shimmy Shih

                                                                Master  ─  Shin-Jye Lin, Shih-Po Sun

                                                      2001  Master  ─  Ya-Ching Fu, Yin-Chung Lee, Hong-Wen Huang

                                                      2000  Master  ─  Chin-Min Chuang

                                                      1999  Master  ─  Yen-Ring Lu, Hsiao-Kuan Yuan, Harry Guo

                                                      1998  Master  ─  Vicky Chen, Sam Tseng